logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 4 stycznia 2017 r.

ZP. 271.67.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 4 stycznia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej 2417P Lusowo-Zakrzewo (od ul. Nowej do ul. Przylesie) w zakresie uzupełnienia chodnika.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

Wartość brutto: 575 666,70 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 11 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

575 666,70

[60]

84

[40]

100

2.

Konsorcjum:

Lider: INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

640 941,93

Po poprawieniu omyłki

[53,89]

84

[40]

93,89

3.

Zakład Drogowo-Budowlany

Krzysztof Jaworski

Dąbrówka, ul. Polna 14

62-070 Dopiewo

677 356,39

Po poprawieniu omyłki

[x]

60

[x]

x

4.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

685 150,59

[50,41]

Po poprawieniu omyłki

84

[40]

90,41

5.

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. Z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

669 636,60

Po poprawieniu omyłki

[x]

84

[x]

x

6.

Firma Budowlana HERZOG s.c.

Sątopy, ul. Polna 7

64-300 Nowy Tomyśl

691 037,33

Po poprawieniu omyłki

[x]

84

[x]

x

7.

DROBUD Sp. Z o.o.

Ul. Szarych Szeregów 25

60-462 Poznań

673 816,68

[51,26]

84

[40]

91,26

8.

Konsorcjum firm:

Zakład Usług Wielobranżowych

JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

 

Zakład Budowlano-Drogowy

Robert Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

617 660,81

[55,92]

84

[40]

95,92

9.

TAR - DROG Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

734 050,77

Po poprawieniu omyłki

[47,05]

84

[40]

87,05

10.

Firma Usługowo-Handlowa ANNA

Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

599 981,07

[57,67]

84

[40]

97,67

11.

ORBUD Andrzej Orzeł, Tomasz Orzeł

Os. Bolesława Śmiałego 1/26

60-682 Poznań

733 200,04

[47,11]

84

[40]

87,11

 

Zamawiający informuje, iż z postepowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

Zakład Drogowo-Budowlany Krzysztof Jaworski Dąbrówka, ul. Polna 14 62-070 Dopiewo - Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 Budownictwo Drogowe Vigen Sp. Z o.o. Ul. Aleje Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa - Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez nieprzedłożenie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Firma Budowlana HERZOG s.c. Sątopy, ul. Polna 7 64-300 Nowy Tomyśl - Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10/01/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-01-05 12:38:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-01-05 12:38:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-01-05 12:38:33)