logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 października 2014 r.

ZP. 271.65.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 30 października 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

część 1, 3: Jan Grzempa Ul. Kaźmierczaka 10 64-000 Kościan

Cena oferty (część 1):  993,84 zł.

Cena oferty (część 3): 557,19 zł.

 

Część 2: Obsługa Projektów Jarosław Jarysz Promnice, ul. Sosnowa 18 62-005 Owińska

Cena oferty (część 2): 9 500,00zł.

 

Część 4: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa ¾ 62-030 Luboń

Cena oferty (część 4): 1 092,24zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych części.

 

W postępowaniu złożono 9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Część 1

(liczba uzyskanych punktów)

Część 2

(liczba uzyskanych punktów)

Część 3

(liczba uzyskanych punktów)

Część 4

(liczba uzyskanych punktów)

1.

PUH REMIX

Ul. Poznańska 13,

62-004 Kicin

6 765,00

(94)

28 105,50

(95)

3 936,00

(94)

3 936,00

(97)

2.

Formaprojekt Marek Bielec

Ul. Zbożowa 6

62-080 Tarnowo Podgórne

1 420,00

(96)

12 850,00

(97)

850,00

(98)

2 480,00

(98)

3.

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych INWEST-USŁUGA Sp. z o.o.

Ul. Mieszka I 39

66-400 Gorzów Wlkp.

x

46 740,00

(93)

x

x

4.

BICO GROUP Tomasz Przybylski

Ul. Rembielińska 20 lok. 85

03-352 Warszawa

x

37 859,40

(94)

x

x

5.

Obsługa Projektów Jarosław Jarysz

Promnice, ul. Sosnowa 18

62-005 Owińska

1 000,00

(99)

9 500,00

(100)

1 000,00

(97)

x

6.

Mbs Projekt Maciej Święch

Ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34

62-090 Cerekwica

1 131,60

(98)

15 375,00

(96)

639,60

(99)

x

7.

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

993,84

(100)

9 840,00

(99)

557,19

(100)

535,05

(x)

8.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5,

62-050 Mosina

1 230,00

(97)

9 840,00

(99)

1 230,00

(95)

1 230,00

(99)

9.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4

62-030 Luboń

1 966,77

(95)

11 992,50

(98)

1 092,24

(96)

1 092,24

(100)

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę: Jan Grzempa Ul. Kaźmierczaka 10 64-000 Kościan w zakresie części 4, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą w ramach części 4, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowy o zamówienie publiczne umowy na część 1, 2, 3 mogą zostać zawarte po dniu 31/10/2014 r., natomiast umowa na część nr 4 zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp może zostać zawarta po 05/11/2014r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-10-31 09:39:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-10-31 09:39:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-10-31 09:39:41)