logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 października 2013r.

ZP.271.74.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Informuję, że w dniu 31 października 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

Część I

PLAN Pracownia Projektowa

Lutomiła Niełacna

Os. Chrobrego 41/7

60-681 Poznań

Cena brutto: 3 450,00 zł

   

Część II

PLAN Pracownia Projektowa

Lutomiła Niełacna

Os. Chrobrego 41/7

60-681 Poznań

Cena brutto: 3 350,00 zł

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze, niepodlegające odrzuceniu.

Zestawienie ofert wraz z cenami brutto i przyznaną punktacją stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że w postępowaniu w części I i II:

Odrzucono ofertę nr 6

REGIOPLAN Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał do uzupełnienia pełnomocnictwa do występowania w imieniu oferenta. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
05.11.2013 r.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część I

Cena brutto

(punktacja)

Część II

Cena brutto

(punktacja)

1.

Pracownia Architektoniczna P+M

Katarzyna Nielepiec

Ul. Wita Stwosza 50/8

80-308 Gdańsk

10 947,00 zł

(94)

10 578,00 zł

(95)

2.

Pracownia Projektowa DOBRYPLAN Łukasz Klimczuk

Ul. Grabiszyńska 152/11

53-437 Wrocław

6 519,00 zł

(97)

7 503,00 zł

(97)

3.

Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

7 380,00 zł

(96)

4 920,00 zł

(98)

4.

PLAN Pracownia Projektowa

Lutomiła Niełacna

Os. Chrobrego 41/7

60-681 Poznań

3 450,00 zł

(100)

3 350,00 zł

(100)

5.

 

ARCHITEAM Piotr Wiss

Mierczyce 77

59-430 Wądroże Wielkie

9 963,00 zł

(95)

9 963,00 zł

(96)

6.

 

REGIOPLAN Sp. z o.o.

Al.Kasztanowa 18-10/34

53-125 Wrocław

8 610,00 zł

(oferta odrzucona)

9 840,00 zł

(oferta odrzucona)

7.

 

3 SYMETRIE - Pracownia Urbanistyki Karol Waldmann

Ul. Mickiewicza 24a

66-450 Bogdaniec

4 235,00 zł

(99)

-

8.

 

Planowanie Przestrzenne Kontra

Dorota Fryndt-Hałaburdzin

Pl.Kolegiacki 4/8

61-841 Poznań

4 305,00 zł

(98)

3 936,00 zł

(99)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-10-31 14:54:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-10-31 14:54:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-10-31 14:54:42)