logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 sierpnia 2018 r.

WOP.271.59.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na umocnienie terenu wzdłuż ul. Ogrodowej w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Zakład Budowlano-Drogowy

Robert Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

Cena brutto - 396 765,34 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

Tit Bruk Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

547 842,37

[43,45]

84

[40]

83,45

2.

Zakład Budowlano-Drogowy

Robert Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

396 765,34

[60]

84

[40]

100

3.

Firma Drogowa ANDAR s.c. A. D. Białobrzyccy

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

598 764,63

[39,76]

84

[40]

79,76

 

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 5/09/2018 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-08-31 10:19:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-08-31 10:20:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-08-31 10:20:30)