logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 lipca 2013 r.

ZP. 271.43.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 30 lipca 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową remizy strażackiej wraz z częścią biblioteczną oraz przebudową pomieszczeń po remizie i bibliotece w Lusowie

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy BUDCONSULT Doradztwo Budowlane Ul. Chrobrego 29, 64-720 Lubasz

Cena brutto: 13 530,00zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  11 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1, 60-195 Poznań

18 327,00

97

2.

MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki

Ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

36 000,00

x

3.

BUD-MAX Łukasz Pawłowski

Ul. Dojazd 22, 98-220 Zduńska Wola

52 877,70

95

4.

Kierowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych inż. Tomasz Wicher

Ul. Jagodowa 67, Kępa, 64-500 Szamotuły

32 197,21

x

5.

Przemysław Jarząbek

Ul. Winoroślowa 2, 60-185 Skórzewo

18 204,00

98

6.

DEMIURG Sp. Z o.o. spółka komandytowa

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

62 090,40

94

7.

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan

14 268,00

x

8.

Zakład Obsługi Inwestycji INBUD s.c. Andrzej Cija, Jan Pawlęty

Os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka

18 942,00

96

9.

BUDCONSULT Doradztwo Budowlane

Ul. Chrobrego 29, 64-720 Lubasz

13 530,00

100

10.

Biuro Usług projektowych i Obsługi Inwestycji Jacek Muller

Ul. Szafranowa 26/1, 62-064 Plewiska

13 900,00

99

11.

BUDOWNICTWO - FLOS mgr inż. Piotr Organista

Ul. Wenecka 2B/BM-1, 62-080 Tarnowo Podgórne

25 092,00

x

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. wykonawców i odrzucono ich oferty:

MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki Ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp. - wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów, a tym samym nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Oferta wykonawcy została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Kierowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych inż. Tomasz Wicher Ul. Jagodowa 67, Kępa, 64-500 Szamotuły- wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów, a tym samym nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowo wykonawca został wykluczony w postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożył wyjaśnień pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Jan Grzempa Ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

BUDOWNICTWO - FLOS mgr inż. Piotr Organista Ul. Wenecka 2B/BM-1, 62-080 Tarnowo Podgórne - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie złożył wyjaśnień do dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 05/08/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-07-31 10:47:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-07-31 10:47:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-07-31 10:47:22)