logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 lipca 2013 r.

ZP. 271.42.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 30 lipca 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę remizy strażackiej wraz z częścią biblioteczną oraz przebudowa pomieszczeń po remizie i bibliotece w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy POSBAU SA Budownictwo Uprzemysłowione Ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Cena brutto: 1 315 446,12 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  14 ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. Z o.o.

Ul. B. Chrobrego 20B, 64-400 Międzychód

1 715 743,26

x

2.

Zakład Budowlano-Produkcyjny DACHBUD

Ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska

1 340 517,93

(po poprawieniu omyłek)

x

3.

PPHU MAREX Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Wiśniowa 45, 60-185 Skórzewo k/Poznania

1 710 971,54

(po poprawieniu omyłek)

97

4.

POSBAU SA Budownictwo Uprzemysłowione

Ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

1 315 446,12

(po poprawieniu omyłek)

100

5.

KONSORCJUM:

Lider: Zakład Budowlany Marian Michalak

Ul. Złotnicza 12, 64-100 Leszno

Partner: Puślecki Krzysztof PK BUD Przedsiębiorstwo Budowlane

Ul. Niepodległości 35, 64-100 Leszno

Partner: Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Piechel Ul. Kościańska 75, 64-010 Krzywiń

1 527 500,04

X

6.

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane REMBUD Leon Gzyl Sp.J.

Ul. Kacza 17/41, 60-106 Poznań

PUH BART Hurtownia Materiałów Budowlanych Zbigniew Bartkowiak

Ul. 25 Stycznia 2H, 62-045 Pniewy

1 605 269,77

98

7.

Konsorcjum:

Lider: Firma Handlowo Usługowa Małgorzata Odważna

Ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec

Dach-Pol Maciej Lipski

Polesie 7A, 63-020 Zaniemyśl

1 367 734,01

x

8.

Firma Remontowo Budowlana Piotr Szymański

Ul. Ostatnia 35, 60-102 Poznań

1 489 001,69

x

9.

Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. Z o.o.

Ul. E. Sczanieckiej 2, 64-300 Nowy Tomyśl

1 807 086,57

95

10.

ORBUD A. Orzeł, T. Orzeł

Os. Bolesława Śmiałego 1/26, 60-682 Poznań

1 382 145,21

x

11.

CAŁUS Spółka z o.o. spółka komandytowa

Boruja Nowa 47B, 64-300 Nowy Tomyśl

1 745 734,62

(po poprawieniu omyłek)

96

12.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy SEKUTERSKA Elżbieta Sekuterska

Ul. Jana Pawła II 21/3, 64-730 Wieleń

1 443 013,77

x

13.

POS-REMAL Sławomir Świtała

Michorzewo, ul. Polna 1, 64-316 Kuślin

1 776 439,29

x

14.

Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak

Ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec

1 583 636,03

99

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. wykonawców i odrzucono nw. oferty:

1.      Zakład Budowlano-Produkcyjny DACHBUD Ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta Zakładu Budowlano-Produkcyjnego DACHBUD Ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

2.       Konsorcjum: Lider: Firma Handlowo Usługowa Małgorzata Odważna, Ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec Partner: Dach-Pol Maciej Lipski, Polesie 7A, 63-020 Zaniemyśl - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp uzupełnił dokumenty w niewłaściwej formie, a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta Konsorcjum: Lider: Firma Handlowo Usługowa Małgorzata Odważna, Ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec; Partner: Dach-Pol Maciej Lipski, Polesie 7A, 63-020 Zaniemyśl została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

3.      Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy SEKUTERSKA Elżbieta Sekuterska Ul. Jana Pawła II 21/3, 64-730 Wieleń - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp uzupełnił dokumenty w niewłaściwej formie, a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego SEKUTERSKA Elżbieta Sekuterska Ul. Jana Pawła II 21/3, 64-730 Wieleń została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

4.      Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. Z o.o. Ul. B. Chrobrego 20B, 64-400 Międzychód - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Pozycje 13 i 14 kosztorysu ofertowego „adaptacja pomieszczeń dla Policji" część elektryczna nie zostały wycenione.

5.      KONSORCJUM: Lider: Zakład Budowlany Marian Michalak Ul. Złotnicza 12, 64-100 Leszno; Partner: Puślecki Krzysztof PK BUD Przedsiębiorstwo Budowlane Ul. Niepodległości 35, 64-100 Leszno; Partner: Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Piechel Ul. Kościańska 75, 64-010 Krzywiń - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W kosztorysie ofertowym - przyłącze wodociągowe - brak wyceny użytych materiałów.

6.      Firma Remontowo Budowlana Piotr Szymański Ul. Ostatnia 35, 60-102 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Pozycje 13 i 14 kosztorysu ofertowego „adaptacja pomieszczeń dla Policji" część elektryczna nie zostały wycenione.

7.      ORBUD A. Orzeł, T. Orzeł Os. Bolesława Śmiałego 1/26, 60-682 Poznań  - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wycenił pozycji 50-56 przedmiaru - część elektryczna.

8.      POS-REMAL Sławomir Świtała Michorzewo, ul. Polna 1, 64-316 Kuślin - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wycenił w kosztorysie ofertowym - branża budowlana pozycji 70.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 05/08/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-07-31 10:30:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-07-31 10:30:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-07-31 10:30:10)