logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 31 maja 2011 r.

BOP. 271.32.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji

i remontu budynków starej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym

 

         Informuje, że w dniu 31 maja 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji
i remontu budynku starej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Zakład Ogólnobudowlany Janusz Hajdacz  ul. Szamotulska 95, 64-551 Otorowo

Cena oferty: 679.232,73 zł brutto.

 

 

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty

 • 1. Zakład Ogólnobudowlany Janusz Hajdacz ul. Szamotulska 95, 64-551 Otorowo

Cena oferty: 679.232,73 zł brutto, liczba punktów 100

 

 • 2. Usługi Ogólnobudowlane REAL BUD Krzysztof Kiełczewski
  os. Kazimierza Wielkiego 6/8 62-200 Gniezno

Cena oferty: 656.422,89 zł brutto, liczba punktów  - oferta odrzucona

 

 • 3. POL-BUD Ryszard Polnik ul. J. Łukaszewicza 47, 62-060 Stęszew

Cena oferty: 766.710,62 zł brutto liczba punktów 99

 

 • 4. Blacharstwo - Dekarstwo Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Pławski
  ul. Okręg Wileński 26 64-410 Sieraków

      Cena oferty: 788.013,84 zł brutto, liczba punktów 98

 

W postępowaniu odrzucono ofertę firmy:

Usługi Ogólnobudowlane REAL BUD Krzysztof Kiełczewski

os. Kazimierza Wielkiego 6/8 62-200 Gniezno.

 Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył kosztorysu ofertowego dla  robót ziemnych pozycja 1.1.1 do 1.1.7 przedmiaru robót. Wymóg załączenia kosztorysu ofertowego zawierającego wszystkie pozycje przedmiaru robót wraz z wszystkimi składnikami cenotwórczymi wynikał z pkt. 9d i 18 SIWZ

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
06.06.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-05-31 11:35:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-05-31 11:35:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-05-31 11:35:55)