logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 31 maja 2011 r.

BOP. 271.33.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki

pieszo - rowerowej Lusowo - Przeźmierowo

 

         Informuję, że w dniu 31 maja 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo - Przeźmierowo

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy.

 

BUDROMEL Mateusz Cegłowski Złotkowo, ul. Srebrna 2   62-002  Suchy Las

Cena oferty: 313.157,68 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 10 ofert

 • 1. Firma Budowlana „HERZOG" Sławomir Herzog, Sątopy ul. Polna 7 64-300 Nowy Tomyśl

Cena oferty: 350.857,43 zł brutto, liczba punktów - 98

 

 • 2. MATT s.c. ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 416.304,26 zł brutto, liczba punktów - 93

 

 • 3. Inżynieria Lądowa VIAPOL Sp. z o.o. ul. Sarmacka 7 61-616 Poznań

Cena oferty: 396.281,61 zł brutto, liczba punktów - 94

 

 • 4. DROBUD Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 25 60-462 Poznań

Cena oferty: 366.147,59 zł brutto, liczba punktów - 97

 

 • 5. BUDROMEL Mateusz Cegłowski Złotkowo, ul. Srebrna 2 62-002 Suchy Las

Cena oferty: 313.157,68 zł brutto, liczba punktów - 100

 

 • 6. P.W. HYDROGAZ Zbigniew Kluj, ul. Rosnowska 22 60-101 Poznań

Cena oferty: 391.453,34, liczba punktów - 96

 

 • 7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak ul. Kasztanowa 7 62-004 Czerwonak

Cena oferty: 523.256,53 zł brutto, liczba punktów - 91

 

 • 8. Usługi Ogólnobudowlane - Wielobranżowe Piotr Całus, Nowa Boruja 47, 64-306 Boruja Kościelna

Cena oferty: 430.000,00 zł brutto, liczba punktów - 92

 

 • 9. P. W. TOR-BRUK Sp. z o.o. os. Winiary 22/3 60-665 Poznań

Cena oferty: 394.614,46 zł brutto,  liczba punktów - 95

 

 • 10. FIRMA „VIABUD" Jacek Gruszkiewicz, Walkowice 87, 64-700 Czarnków

        Cena oferty: 340.648,34 zł brutto, liczba punktów - 99

 

Poprawiono omyłki rachunkowe w następujących ofertach:

             MATT s.c.  ul. Poznańska 62a   62-080   Tarnowo Podgórne

- wartość oferty po przeliczeniu - 416.297,68 zł brutto

P.W. HYDROGAZ Zbigniew Kluj, ul. Rosnowska 22 60-101   Poznań

- wartość oferty po przeliczeniu - 390.100,23 zł brutto

P. W. TOR-BRUK Sp. z o.o.  os. Winiary 22/3   60-665  Poznań

- wartość oferty po przeliczeniu - 394.615,00 zł brutto

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
31.05.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-05-31 11:51:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-05-31 11:51:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-05-31 11:51:30)