logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 marca 2016 r.

ZP. 271.3.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 30 marca 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dwóch budynków wielorodzinnych przy ulicy 25 Stycznia w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

AC Studio s.c. J. Sołgała J. Romański Ul. Starowiejska 1H/2

61-664 Poznań

Cena brutto: 47 355,00 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu wykonania był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 11 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty (w zł)

[pkt.]

Termin wykonania

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Architektura Plus Design Studio

Michał Marczak

Ul. Szklana 38-500 Sanok

68 000,00

[x]

-

[x]

x

2.

Machura-Projekt Łukasz Machura

Ul. Cmentarna 34

Obrowiec, 47-320 Gogolin

51 660,00

[x]

29/07/2016

[x]

x

3.

PROFIL Jolanta Nowak

Ul. Lipowa 12

44-100 Gliwice

96 421,91

[48,13]

01/07/2016

[2]

50,13

4.

Goldman&White Line Architects

Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Górna Wilda 68/21

61-564 Poznań

71 955,00

[64,50]

15/07/2016

[1]

65,50

5.

K2 Biuro Architektoniczne Kamiński, Kamińska, Kurkowski s.c.

Ul. Żwirowa 39

66-400 Gorzów Wlkp.

61 500,00

[75,46]

15/07/2016

[1]

76,46

6.

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś

Ul. Antonińska 6

64-100 Leszno

66 420,00

[x]

29/07/2016

[x]

x

7.

Projektowanie-Nadzór-Doradztwo s.c.

Sławomir Fossa, Monika Fossa

Ul. Podwale 11

59-500 Złotoryja

57 810,00

[80,28]

15/07/2016

[1]

81,28

8.

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.

Ul. Janickiego 20B

60-542 Poznań

158 547,00

[x]

29/07/2016

[x]

x

9.

AMP Pracownia Architektoniczna Agnieszka Pawlikowska

Ul. Mieszka I-go 39

66-400 Gorzów Wlkp.

214 270,92

[x]

29/07/2016

[x]

x

10.

Ekspertis Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Gajcego 16

60-461 Poznań

220 000,00

[x]

29/07/2016

[x]

x

11.

AC Studio s.c. J. Sołgała J. Romański

Ul. Starowiejska 1H/2

61-664 Poznań

47 355,00

[98]

01/07/2016

[2]

100

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

Machura-Projekt Łukasz Machura Ul. Cmentarna 34 Obrowiec, 47-320 Gogolin - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. Ul. Janickiego 20B 60-542 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

AMP Pracownia Architektoniczna Agnieszka Pawlikowska Ul. Mieszka I-go 39 66-400 Gorzów Wlkp. - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ekspertis Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Gajcego 16 60-461 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również oferty nw. firm:

Architektura Plus Design Studio Michał Marczak Ul. Szklana 38-500 Sanok - oferta została odrzucona, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskazał w jakim terminie wykona przedmiot zamówienia, co było wymagane w SIWZ.

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś Ul. Antonińska 6 64-100 Leszno - Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 05/04/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-03-31 12:18:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-03-31 12:18:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-03-31 12:18:28)