logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 marca 2014 r.

ZP. 271.20.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 31 marca 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wydanie III i IV tomu Historii Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Print Management Wojciech Pietrzak Ul. Świętopełka 38/13, 87-100 Toruń

Cena brutto - 75 390,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Print Management Wojciech Pietrzak

Ul. Świętopełka 38/13, 87-100 Toruń

75 390,00

100

2.

Drukarnia DIMOGRAF sp. z o.o.

Ul. Legionów 83, 43-300 Bielsko-Biała

78 855,00

99

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOOPgraf s.c.

Ul. Kościańska 48A, 60-112 Poznań

92 445,68

98

4.

Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak

Ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

100 149,00

97

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 31/03/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-03-31 16:49:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-03-31 16:49:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-03-31 16:49:44)