logo
logo bip
 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 31 stycznia 2012 r.

BOP. 271.3.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji

technicznej dla zadania „Budowa dróg w strefie AG" w Tarnowie Podgórnym

 

 

          Informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa dróg w strefie AG" w Tarnowie Podgórnym.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Pracownia ELITON Justyna Zbytniewska  ul. Poziomkowa 9  60-185  Skórzewo

Cena oferty: 63.960,00 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęły 17 ofert:

 • 1. Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c.

86-300 Grudziądz,  ul. Kulerskiego 16/41

 Cena oferty: 120.540,00 zł brutto, liczba punktów - 93

 

 • 2. EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk, ul. Marusarzówny 2/22

Cena oferty: 92.250,00 zł brutto, liczba punktów - 97

 

 • 3. BRD ul. Wiejska 83 87-800 Włocławek

Cena oferty: 131.610,00 zł brutto, oferta odrzucona

 

 • 4. Centrum Inżynierii Lądowej TENSOR Arkadiusz Drożdż 50-542 Wrocław ul. Żegiestowska 3

Cena oferty: 122.631,00 zł brutto, oferta odrzucona

 

 • 5. ALFA PROJEKT Tomasz Płonka 50-540 Wrocław, ul. Strońska 4a/21

Cena oferty: 119.310,00 zł brutto, liczba punktów - 94

 

 • 6. PROFIL BIS Sp. z o.o. 65-463 Zielona Góra ul. Fabryczna 23

Cena oferty: 105.780,00 zł brutto, liczba punktów - 95

 

 • 7. SD PROJEKT Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz s.c. 60-254 Poznań, ul. Szymborska 10/8

Cena oferty: 84.685,50 zł brutto, oferta odrzucona

 

 • 8. Pracownia AMB Michał Bartosik ul. Pólwiejska 41/27 61-886 Poznań

Cena oferty: 137.083,50 zł brutto, oferta odrzucona

 

 • 9. Konsorcjum Clothos Sp. z o.o i Clothos S.L. 00-141 Warszawa, al. Jana Pawła II 34/1

Cena oferty: 232.721,61 zł brutto, oferta odrzucona

 

 • 10. NAP-PROJEKT s.c. Objezierze27/5 64-600 Oborniki

Cena oferty: 120.048,00 zł brutto, oferta odrzucona

 

 • 11. PBS „Dit" Ryszard Przybył 62-300 Września, ul. Kościuszki 60/4

Cena oferty: 125.460,00 zł brutto, oferta odrzucona

 

 • 12. Pracownia Drogowa RONDO s.c. ul. Orzechowa 21 67-400 Wschowa

Cena oferty: 144.660,30 zł brutto, liczba punktów - 92

 

 • 13. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ESKA - PROJEKT 61-131 Poznań, ul. Katowicka 63A/12

Cena oferty: 79.027,50 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 • 14. Pracownia ELITON Justyna Zbytniewska ul. Poziomkowa 9 60-185 Skórzewo

Cena oferty: 63.960,00 zł brutto, liczba punktów - 100

 

 • 15. BPiRI PROSYSTEM Julian Kaluba 60-682 Poznań, os. B. Śmiałego 30/75

Cena oferty: 96.801,00 zł brutto, liczba punktów - 96

 

 • 16. Konsorcjum:

TRANS-BAU-PROJECT  Sp. z o.o. i PUH TRANS-BAU-PROJECT  M. Fajfer  

Borkowice 14H,  62-053   Mosina

Cena oferty: 79.888,50 zł brutto, liczba punktów - 98

 

 • 17. PE-POLSKA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk

Cena oferty: 58.700,00 zł brutto, oferta odrzucona

 

Z postępowania wykluczono następujących wykonawców:

 

SD PROJEKT Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz s.c. 60-254  Poznań, ul. Szymborska 10/8, wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie uzupełnił pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału.

Konsorcjum Clothos Sp. z o.o i Clothos S.L. 00-141  Warszawa, al. Jana Pawła II 34/1, wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie uzupełnił pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału.

NAP-PROJEKT s.c.  Objezierze 27/5  64-600   Oborniki, wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie uzupełnił pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału.

PBS „Dit" Ryszard Przybył  62-300 Września, ul. Kościuszki 60/4, wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie uzupełnił pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału.

 

W postępowaniu odrzucono następujące oferty:

SD PROJEKT Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz s.c. 60-254  Poznań, ul. Szymborska 10/8, oferta uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca wykluczony z postępowania.

Konsorcjum Clothos Sp. z o.o i Clothos S.L. 00-141  Warszawa, al. Jana Pawła II 34/1, oferta uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca wykluczony z postępowania.

NAP-PROJEKT s.c.  Objezierze 27/5  64-600   Oborniki, oferta uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca wykluczony z postępowania.

PBS „Dit" Ryszard Przybył  62-300 Września, ul. Kościuszki 60/4, oferta uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca wykluczony z postępowania.

BRD ul. Wiejska 83  87-800  Włocławek, oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca składając ofertę nie uwzględnił wyjaśnień do siwz zamieszczonych w dniu 20 stycznia 2012 r. Złożona oferta nie uwzględnia odpowiedzi na pytanie 4. Zamawiający zmienił treść formularza ofertowego dodając oddzielną pozycję kosztową opracowania kanału technologicznego, wzór nowego formularza ofertowego stanowił załącznik do wyjaśnień.

Centrum Inżynierii Lądowej TENSOR  Arkadiusz Drożdż  50-542  Wrocław  ul. Żegiestowska 3, oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca składając ofertę nie uwzględnił wyjaśnień do siwz zamieszczonych w dniu 20 stycznia 2012 r. Złożona oferta nie uwzględnia odpowiedzi na pytanie 4. Zamawiający zmienił treść formularza ofertowego dodając oddzielną pozycję kosztową opracowania kanału technologicznego, wzór nowego formularza ofertowego stanowił załącznik do wyjaśnień.

Pracownia AMB  Michał Bartosik  ul. Półwiejska 41/27  61-886  Poznań, oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca składając ofertę nie uwzględnił wyjaśnień do siwz zamieszczonych w dniu 20 stycznia 2012 r. Złożona oferta nie uwzględnia odpowiedzi na pytanie 4. Zamawiający zmienił treść formularza ofertowego dodając oddzielną pozycję kosztową opracowania kanału technologicznego, wzór nowego formularza ofertowego stanowił załącznik do wyjaśnień.

PE-POLSKA Sp. z o.o.  al. Grunwaldzka 19/23  80-236  Gdańsk, oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca składając ofertę nie uwzględnił wyjaśnień do siwz zamieszczonych w dniu 20 stycznia 2012 r. Złożona oferta nie uwzględnia odpowiedzi na pytanie 4. Zamawiający zmienił treść formularza ofertowego dodając oddzielną pozycję kosztową opracowania kanału technologicznego, wzór nowego formularza ofertowego stanowił załącznik do wyjaśnień.

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
06.02.2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-01-31 09:24:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-01-31 09:24:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-01-31 09:24:34)