logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 3 września 2018 r.

WOP.271.61.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 3 września 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont elewacji budynku w Ceradzu Kościelnym przy ul. Bukowskiej 3.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp.j. Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

Wartość brutto: 234 585,17 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp.j. Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

234 585,17

[60]

60

[40]

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 03/09/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-09-03 14:20:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-09-03 14:20:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-09-03 14:20:13)