logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 30 grudnia 2011 r.

BOP. 271.92.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na remonty nawierzchni

gruntowych tłuczniem

 

 

 

         Informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remonty nawierzchni gruntowych tłuczniem.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Zakład Drogowy ANTCZAK Mirosław Antczak, ul. Lutycka 83  60-478  Poznań

Cena oferty: 332.346,00 zł brutto,

 

W postępowaniu wpłynęły 7 ofert:

 

  • 1. VEJSERVICE Sp. z o.o. ul. Promienista 1B 62-045 Pniewy

Cena oferty: 426.687,00 zł brutto, liczba punktów - 98

 

  • 2. P.H.U.T. Krzysztof Nadobnik Kiełczewo ul. Ogrodowa 1a 64-000 Kościan

Cena oferty: 560.043,60 zł brutto, liczba punktów - 95

 

  • 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul. Kasztanowa 7  62-004   Czerwonak

Cena oferty: 619.920,00 zł brutto, liczba punktów - 94

 

  • 4. Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla

Cena oferty: 444.952,50 zł brutto, liczba punktów - 97

 

  • 5. FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek

ul. Szarych Szeregów 25   63-000  Środa Wlkp.

Cena oferty: 420.537,00 zł brutto, liczba punktów - 99

 

  • 6. Przedsiębiorstwo Sprzętowo - Transportowe Andrzej Kasprzak Jerka,

ul. Łowiecka 29  64-010 Krzywiń

Cena oferty: 467.092,50 zł brutto, liczba punktów - 96

 

  • 7. Zakład Drogowy ANTCZAK Mirosław Antczak, ul. Lutycka 83 60-478 Poznań

Cena oferty: 332.346,00 zł brutto, liczba punktów - 100

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
30.12.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-12-30 11:21:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-12-30 11:21:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-12-30 11:21:48)