logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 grudnia 2009 r.

BOP. 3411-111/09

 

   

OGŁOSZENIE

   

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości

na terenie gminy Tarnowo Podgórne

    

         Informuje, że w dniu 29 grudnia 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą oferta okazała się oferta złożona przez firmę:

 Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.ul. Zachodnia 462-080  Tarnowo Podgórne

w cenie 686.812,96 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W załączeniu:

                        - druk ZP-12

                        - druk ZP-21

Pobierz:  druki

  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-12-30 10:29:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-12-30 10:29:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-12-30 10:29:58)