logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 29 października 2018 r.

WOP.271.71.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 29 października 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont ul. Otowskiej w Lusówku. 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

YOCAM Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

Cena brutto - 729 364,91 zł

 

 

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

Firma Usługowo-Handlowa ANNA

Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

1 229 338,43

[35,60]

84

[40,00]

75,60

2.

INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

759 439,39

[57,62]

84

[40,00]

97,62

3.

YOCAM Sp. z o.o.

Ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

729 364,91

[60,00]

84

[40,00]

100,00

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 5/11/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-10-30 11:03:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-10-30 11:03:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-10-30 11:03:11)