logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 października 2018 r.

WOP.271.73.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

                Informuję, że w dniu 30 października 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Morelowej oraz przebudowę i rozbudowę ul. Wysogotowskiej w Przeźmierowie.

 

W ramach poszczególnych części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

część 1:

NDR Sp. z o.o.

Ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

 

Część 2

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

 

Oferty otrzymały maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych części.  Bilans ceny i okresu gwarancji w ramach tych części był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 1

 

Część 2

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

(okres gwarancji w m-ach)

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

(okres gwarancji w m-ach)

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

178 528,35

[43,87]

(84)

[40]

83,87

188 190,00

34,06

(84)

[40]

74,06

2.

NDR Sp. z o.o.

Ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

130 526,37

[60]

(84)

[40]

100

x

x

3.

Yocam Sp. z o.o.

Ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

133 958,09

[58,46]

(84)

[40]

98,46

173 124,96

[37,02]

(84)

[40]

77,02

4.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

145 232,74

[53,92]

(84)

[40]

93,92

106 824,50

[60]

(84)

[40]

100

5.

BRUKPOL Sp. z o.o.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

140 202,78

[55,86]

(84)

[40]

95,86

126 489,51

[x]

(84)

[x]

x

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania w ramach części 2 odrzucono ofertę firmy BRUKPOL Sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81C 63-820 Piaski na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wycenił poz. 38 kosztorysu branży drogowej.

 

Umowy o zamówienie publiczne na część 1 i 2 mogą zostać zawarte po dniu 05/11/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-10-30 13:49:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-10-30 13:49:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-10-30 13:49:24)