logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 września 2013 r.

ZP. 271.61.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 30 września 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Łąkowej w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

RB GROUP Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 515D, 62-064 Plewiska

Cena brutto - 1 156 121,62 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

liczba uzyskanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. Z o.o.

Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań

1 643 425,46

97

2.

RB GROUP Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 515D, 62-064 Plewiska

1 156 121,62

100

3.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji: Ul. Obornicka 235 B

60-650 Poznań

1 444 767,78

 

99

4.

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

1 470 585,65

98

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 01/10/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-09-30 13:23:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-09-30 13:23:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-09-30 13:23:38)