logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 września 2013 r.

ZP. 271.58.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 30 września 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Kultury w Przeźmierowie.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Konsorcjum:

Lider: P.P.H.U. „MAREX" Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Wiśniowa 45, 60-185 Skórzewo

Partner: Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

Cena brutto oferty: 5 803 113,13 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

POS-REMAL Sławomir Świtała

Michorzewo, Ul. Polna 1, 64-316 Kuślin

5 995 928,87

99

2.

Konsorcjum:

Lider: P.P.H.U. „MAREX" Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Wiśniowa 45, 60-185 Skórzewo

Partner: Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

5 803 113,13

100

3.

Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański

Ul. Ostatnia 35, 60-102 Poznań

6 611 746,04

x

4.

Remaxbud Sp. z o.o.

Ul. Jagodowa 77, 62-002 Suchy Las

6 971 899,01

x

5.

Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane NICKEL Sp. z o.o.

Jelonek, ul. Obornicka 6B, 62-002 Suchy Las

8 487 976,61

(po poprawieniu omyłki)

96

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak

Ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec

7 799 837,92

97

7.

Firma Budowlana Eugeniusz Dota

Ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań

7 786 753,51

x

8.

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Sp. z o.o.

Ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno

Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOSBUD Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 1, 63-800 Gostyń

7 025 028,07

(po poprawieniu omyłki)

98

9.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o.

Ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań

7 502 885,19

x

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę Remaxbud Sp. z o.o. Ul. Jagodowa 77, 62-002 Suchy Las - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

1.      Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański Ul. Ostatnia 35, 60-102 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie brak zestawienia RMS do kosztorysów ofertowych dotyczących sieci LAN, SAP, instalacji sanitarnych i elektrycznych, tak jak to było wymagane w SIWZ.

2.      Remaxbud Sp. z o.o. Ul. Jagodowa 77, 62-002 Suchy Las - ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

3.      Firma Budowlana Eugeniusz Dota Ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie brak zestawienia RMS do kosztorysów ofertowych dotyczących  instalacji sanitarnych i elektrycznych, tak jak to było wymagane w SIWZ.

4.      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o. Ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie brak zestawienia RMS do kosztorysów ofertowych dotyczących instalacji sanitarnych, elektrycznych, LAN, SAP, okablowanie i mechanika sceny, tak jak to było wymagane w SIWZ.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 05/10/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-09-30 14:08:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-09-30 14:08:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-09-30 14:08:03)