logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 30 września 2009 r.

BOP.3411-80/09

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad

budową kolektora kanalizacji deszczowej

od ul. Drukarskiej do Rowu Marianowskiego w Sadach

 

 

 

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 29 września 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

P.U.H. „REMIX"

Kicin ul. Poznańska 13

62-004   Czerwonak

w cenie 6.696,39 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

             - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-09-30 08:57:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-09-30 08:57:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-09-30 08:57:34)