logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 29 sierpnia 2018 r.

WOP.271.57.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Wierzbowej w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Vigen Plus Sp. z o.o.

Ul. Janiny Omańkowskiej 108

60-465 Poznań

Wartość brutto:  367 464,41 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

TIT BRUK

Tomasz Knopik

ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

443 270,95

[49,74]

84

[40]

89,74

2.

RDR Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

476 547,97

[46,27]

84

[40]

86,27

3.

DROGBET WIECZOREK Sp. j

Ul. Rolna 8/10, Baranowo

62-081 Przeźmierowo

468 023,22

[47,11]

60

[28,57]

75,68

4.

Vigen Plus Sp. z o.o.

Ul. Janiny Omańkowskiej 108

60-465 Poznań

367 464,41

[60]

84

[40]

100

5.

BUDROMEL Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Św. Wojciech 10/11

61-749 Poznań

478 737,61

[46,05]

84

[40]

86,05

 

Zamawiający informuje, iż umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 4 września 2018r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-08-30 12:52:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-08-30 12:52:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-08-30 12:52:49)