logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 sierpnia 2017 r.

WOP.271.40.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

                Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Nad Miedzą oraz dojazdu do posesji - ul. Nowina w Baranowie.

 

W ramach poszczególnych części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Część 1:

NDR sp. z o.o.

ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

Cena brutto - 47 473,08zł.

 

Część 2:

NDR sp. z o.o.

ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

Cena brutto - 123 150,06 zł.

 

Oferty otrzymały maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych części.  Bilans ceny i okresu gwarancji w ramach tych części był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 1

część 2

 

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

(okres gwarancji w m-ach)

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

(okres gwarancji w m-ach)

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

 

1.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

97 766,55

[29,13]

(84)

[40]

69,13

195 648,72

[37,77]

(84)

[40]

77,77

2.

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa

Dariusz Białobrzycki

Os. K. Wielkiego 14A/1

62-200 Gniezno

58 532,74

[48,66]

(84)

[40]

88,66

166 410,01

[44,40]

(84)

[40]

88,40

3.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

75 458,35

[37,75]

(84)

[40]

77,75

171 920,47

[42,98]

(84)

[40]

82,98

4.

NDR sp. z o.o.

ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

47 473,08

[60]

(84)

[40]

100

123 150,06

[60]

(84)

[40]

100

5.

Roboty Ziemne i Melioracyjne

Jakub Dowhan

ul. Wiśniowa 41

62-070 DOPIEWO

54 290,97

[x]

(60)

[x]

x

-

             

 

Zamawiający informuje, że z postępowania została odrzucona oferta firmy Roboty Ziemne i Melioracyjne Jakub Dowhan ul. Wiśniowa 41 62-070 DOPIEWO w części 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie (poz. 4) brak wyceny robót związanych z wycinką krzewów.

 

Umowy o zamówienie publiczne na część 1 i 2 mogą zostać zawarte po dniu 4/09/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-08-30 10:47:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-08-30 10:47:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-08-30 10:47:39)