logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 sierpnia 2017 r.

WOP.271.33.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego powiatowej Grzebienisko - Jankowice - ul. Ogrodowa w Jankowicach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Konsorcjum:

INFRAKOM KOŚCIAN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Wartość brutto oferty: 1 451 825,79zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum:

INFRAKOM KOŚCIAN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

1 451 825,79

[60]

84

[40]

 

 

100

2.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25, 64-320 Dobieżyn

2 392 703,71

[36,41]

84

[40]

 

76,41

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 04/09/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-08-30 10:30:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-08-30 10:30:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-08-30 10:30:41)