logo
logo bip
 

      Tarnowo Podgórne, dnia 29 czerwca 2010 r.

 

 

BOP.3413-42/10

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

O  W Y B O R Z E   N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J   O F E R T Y

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i ustawienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rumianku

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 29 czerwca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i ustawienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rumianku.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

PHPU ZUBER

Andrzej Zuber

Ul. Krakowska 29c

50-424 Wrocław

w cenie 82.276,80 zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Działając na podstawie art.87 ust.2 pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w ofercie nr 2 w pozycji 1 część A wprowadzono wartości netto na podstawie przeliczenia cen jednostkowych razy ilość. Dokonane uzupełnienie nie miało wpływu na treść oferty i zostało potraktowane jako oczywista omyłka pisarska.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 30 czerwca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

- druk ZP-21

pobierz druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2010-06-30 09:21:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2010-06-30 09:21:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2010-06-30 09:21:08)