logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 stycznia 2014 r.

ZP. 271.1.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 30 stycznia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług geodezyjnych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Andrzej Dziurkiewicz Usługi Geodezyjne

Wichrowe Wzgórze 10 lok. 106

61-674 Poznań

Cena brutto: 34 000,00 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  6 ofert.

      Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

1.

Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych

Zbigniew Kempiński

Ul. Kwiatowa 17, 62-002 Suchy Las

70 110,00

95

2.

 BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH POMIAR

Ul. Międzychodzka 14

62-045 Pniewy

35 153,40

99

3.

Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOSERVICE

LESZEK Radwan   

Ul. Na Szańcach 25, 61-663 Poznań

64 501,20

(po poprawieniu omyłki)

96

4.

GEOBETA Usługi Geodezyjne Piotr Owoc

Ul. Leśmiana 25B/3, 62-030 Luboń

63 234,30

(po poprawieniu omyłki)

97

5.

Andrzej Dziurkiewicz - Usługi Geodezyjne

Os. Wichrowe Wzgórze 10 lok. 106

61-674 Poznań

34 000,00

100

6.

GEOX Usługi Geodezyjne Rafała Gładysiak

Ul. M.Konopnickiej 33

64-530 Kaźmierz

36 070,98

98

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 31/01/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-01-31 10:33:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-01-31 10:33:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-01-31 10:33:06)