logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 29 stycznia 2013 r.

ZP. 271.81.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 29 stycznia 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w ramach zadania pn.  budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie (etap III).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy MATT - s.c. Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Cena brutto -  384 515,11 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

MATT - s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

384 515,11

100

2.

ZPB Kaczmarek Wykonawstwo Sp. z o.o. Sp. k.

Mochy; ul. Szkolna 15a, 64-234 Przemęt

750 727,24

Po poprawieniu omyłki

95

3.

ANET-TRANS Aneta Bałasz-Pawlicka

Ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń

707 514,12

Po poprawieniu omyłki

96

4.

DROBUD Sp. z o.o.

Ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań

846 872,20

94

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

TOR-BRUK Sp. z o.o.

Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań

396 973,29

99

6.

RB GROUP Sp. z o.o.

Ul. Unisława 17A, 61-063 Poznań

528 561,38

97

7.

Zakład Budowlano-Montażowy „Nowo-Instal-Bud" s.c. Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

456 177,92

Po poprawieniu omyłki

98

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 30/01/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-01-30 10:19:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-01-30 10:19:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-01-30 10:19:54)