logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 30 stycznia 2012 r.

BOP. 271.8.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie aktualizacji

dokumentacji technicznej przebudowy pasa drogowego

ul. Stefana Batorego i Nowej - budowa ścieżki rowerowej

 

 

 

          Informuje, że w dniu 27 stycznia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy pasa drogowego ul. Stefana Batorego i Nowej - budowa ścieżki rowerowej.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Pracownia ELITON Justyna Zbytniewska  ul. Poziomkowa 9  60-185  Skórzewo

Cena oferty: 12.300,00 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

  • 1. Konsorcjum:

TRANS-BAU-PROJECT  Sp. z o.o. i PUH TRANS-BAU-PROJECT  M. Fajfer  

Borkowice 14H,  62-053   Mosina

Cena oferty: 21.894,00 zł brutto, liczba punktów - 98

 

  • 2. Pracownia ELITON Justyna Zbytniewska ul. Poziomkowa 9 60-185 Skórzewo

Cena oferty: 12.300,00 zł brutto, liczna punktów - 100

 

  • 3. P.W. SABRE Tomasz Szabelski ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 14.637,00 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
30.01.2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-01-30 14:47:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-01-30 14:47:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-01-30 14:47:05)