logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 grudnia 2016 r.

ZP. 271.70.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi transportu zbiorowego na terenie gmin Tarnowo Podgórne i Kaźmierz oraz dowóz uczniów do szkół i Tarnowskich Term.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

Ul. Rokietnicka 23

62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto: 981 633,60zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę był najkorzystniejszy.

 

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

Ul. Rokietnicka 23

62-080 Tarnowo Podgórne

981 633,60

Po poprawieniu omyłki

[60]

29

[40]

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/12/2016 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-12-29 09:58:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-12-29 09:58:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-12-29 09:58:53)