logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 29 grudnia 2011 r.

BOP. 271.86.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Za Motelem

w Sadach.

 

 

          Informuję, że w dniu 28 grudnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Za Motelem w Sadach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy.

 

COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49,  62-070   Palędzie

Cena oferty: 733 495,06 zł brutto,

 

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert

  • 1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST" Sp. z o.o. Żabno 2A, 63-112 Brodnica

Cena oferty: 884.894,29 zł brutto, liczba punktów - 98

 

  • 2. POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o. Bonikowo, ul. Dworcowa 29 64-000 Kościan

Cena oferty: 741.005,33 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki - 741.005,23 zł brutto , liczba punktów - 99

 

  • 3. PUH INTER-TECH Sp. z o.o. ul. Fabianowska 188 62-052 Komorniki

Cena oferty: 928.152,14 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki - 940.194,68 zł brutto, liczba punktów - 94

 

  • 4. MATT s.c. ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 935.924,09 zł brutto, liczba punktów - 95

 

  • 5. DROGBET Wieczorek Sp. J. Baranowo ul. Rolna 8-10 62-081 Przeźmierowo

Cena oferty: 886.369,59 zł brutto, liczba punktów - 97

 

  • 6. COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Cena oferty: 733.342,54 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki - 733 495,06 zł brutto, liczba punktów - 100

 

  • 7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o. os. Winiary 22/3 60-665 Poznań

Cena oferty: 900.567,33 zł brutto,  liczba punktów - 96

 

W ofercie nr 2 POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o.  poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową polegająca na błędnym zsumowaniu kosztorysu. W wyniku poprawy omyłki rachunkowej cena ofert wynosi 741.005,23 zł brutto.

 

W ofercie nr 3 firmy PUH INTER-TECH Sp. z o.o.  poprawiono oczywistą omyłkę nie powodująca istotnej zmiany treści oferty. W pozycji 25.d3  kosztorysu ofertowego drogowego przyjęto ilość 2.398,95 m2. Poprawiono na ilość zgodną  z przedmiarem robót załączonym do specyfikacji tj. 2.395,95 m2. W pozycji 12.d2  kosztorysu ofertowego oświetleniowego przyjęto ilość 6 kpl. Poprawiono na ilość zgodną  z przedmiarem robót załączonym do specyfikacji tj. 54 kpl. W wyniku poprawienia powyższych omyłek, oferta podlegała przeliczeniu ceny, która po poprawie wynosi 940.194,68 zł brutto. Wykonawca nie zgłosił sprzeciw do poprawienia omyłki.

 

W ofercie nr 6 firmy COLAS Polska Sp. z o.o. poprawiono w pozycji 4 i 45 kosztorysu ofertowego oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnym przemnożeniu cen jednostkowych przez ilość. W wyniku poprawy omyłki rachunkowej cena ofert wynosi 733 495,06 zł brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit.a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
29.12.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-12-30 07:35:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-12-30 07:35:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-12-30 07:36:56)