logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 28 listopada 2012 r.

ZP.271.73.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 28 listopada 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Zakład Drogowy ANTCZAK  Mirosław Antczak

60-478   Poznań,  ul. Lutycka 83

 

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę:

 

  • 1. Zakład Drogowy ANTCZAK Mirosław Antczak

60-478   Poznań,  ul. Lutycka 83

Cena oferty: 19 317,15 zł brutto, liczba punktów 100

 

            Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29.11.2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-11-29 08:46:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-11-29 08:46:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-11-29 08:46:51)