logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 29 listopada 2011 r.

BOP. 271.75.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów

oraz na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

            Informuje, że w dniu 28 listopada 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów  na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegająca odrzuceniu firmy:

 

PLENER  Zakład Chirurgii Drzew Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni

Golina ul. Polna 2  63-200   Jarocin

         Cena oferty - 69.476,00 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert:

  • 1. M. B. Ogrody Beata Szczepańska Łubowo 59 62-260 Łubowo

Cena oferty: 228.902,76 zł brutto, oferta odrzucona

 

  • 2. Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca Dobrzyca ul. Baśniowa 1 64-930 Szydłowo

Cena oferty: 79.164,00 zł brutto, oferta odrzucona

 

  • 3. Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Kamionki ul. Porannej Rosy 3 62-023 Gądki

Cena oferty: 197.370,00 zł brutto, liczba punktów 97

 

  • 4. MARKFLOR s.c. Marek Gurgul, Maria Frąszczak ul. Cechowa 127A 30-685 Kraków

Cena oferty: 97.788,60 zł brutto, liczba punktów 98

 

  • 5. A+M BRYLAK ul. Kirkora 2 62-020 Swarzędz

Cena oferty: 130.507,20 zł brutto, oferta odrzucona

 

  • 6. PUH CEDRUS Hanna Klawiter ul. Znanieckiego 12/82 60-682 Poznań

Cena oferty: 86.760,72 zł brutto, liczba punktów 99

 

  • 7. PLENER Zakład Chirurgii Drzew Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni

Golina ul. Polna 2  63-200   Jarocin

Cena oferty: 69.476,00 zł brutto, liczba punktów 100

 

W postępowaniu wykluczono następujących wykonawców:

M. B. Ogrody Beata Szczepańska  Łubowo 59   62-260  Łubowo, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4
ustawy PZP, wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie uzupełnił
dokumentów pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca Dobrzyca ul. Baśniowa 1  64-930  Szydłowo na podstawie         
 art. 24 ust. 2 pkt. 4  ustawy PZP, wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 z uzupełnionych na wezwanie dokumentów nie wynika spełnianie warunku w zakresie dysponowania
 osobą posiadająca kwalifikacje Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

A+M BRYLAK  ul. Kirkora 2  62-020   Swarzędz na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy PZP, wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

 

Odrzucono oferty:

M. B. Ogrody Beata Szczepańska  Łubowo 59   62-260  Łubowo, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5
ustawy PZP, wykonawca wykluczony z postępowania

Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca Dobrzyca ul. Baśniowa 1  64-930  Szydłowo na podstawie         
 art. 89 ust. 1 pkt. 5  ustawy PZP, wykonawca wykluczony z postępowania.

 A+M BRYLAK  ul. Kirkora 2  62-020   Swarzędz na podstawie art. 89 ust.1 pkt.5 ustawy PZP, wykonawca wykluczony z postępowania

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
04.12.2011 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-11-29 07:55:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-11-29 07:55:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-11-29 07:55:43)