logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 września 2016 r.

ZP. 271.47.2016

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 28 września 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji schodów zewnętrznych w Szkole w Przeźmierowie.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Demiurg Sp. Z o.o. Sp.k.

Ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznań

Wartość brutto: 179 841,89zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny, okresu gwarancji i terminu wykonania był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

(zł.)

[pkt.]

Okres gwarancji

(m-ce)

[pkt.]

Termin wykonania

(tygodnie)

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Jarosław Wojciechowski

JW-INWEST

Wożuczyn 73

22-640 Rachanie

137 486,03

[x]

36

[x]

8

[x]

x

2.

Demiurg Sp. Z o.o. Sp.k.

Ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznań

179 841,89

[60,00]

60

[30,00]

6

[10,00]

100

3.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych

„BOG-MAR"

Ul. Warszawska 39/41

61-028 Poznań

176 004,97

[x]

84

[x]

6

[x]

x

4.

Konsorcjum:

Lider: M-Plus Sp. z o.o.

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp. Jawna

Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

219 920,13

[49,07]

60

[30,00]

6

[10,00]

89,07

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

1. Jarosław Wojciechowski JW-INWEST Wożuczyn 73 22-640 Rachanie

Powód odrzucenia:

Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował w ofercie okres gwarancji 36 miesięcy, natomiast Zamawiający wymagał w SIWZ minimum 60 miesiecy.

 

2. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BOG-MAR" Ul. Warszawska 39/41 61-028 Poznań

Powód odrzucenia:

Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak w kosztorysie ofertowym zestawienia ilościowo-wartościowego materiałów, robocizny i sprzętu, co było wymagane w SIWZ.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-09-29 14:24:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-09-29 14:24:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-09-29 14:24:19)