logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 26 września 2014 r.

ZP. 271.53.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 26 września 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego ul. Uroczej i Pięknej w Wysogotowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

KOSBRUK Mateusz Mikitow

Kopydłowo 5/1 62-270 Kłecko

Cena brutto - 155 127,08 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  2 oferty

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

KOSBRUK Mateusz Mikitow

Kopydłowo 5/1 62-270 Kłecko

155 127,08

100

2.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

161 424,24

99

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/09/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-09-29 09:57:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-09-29 09:57:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-09-29 09:57:49)