logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 29 września 2014 r.

ZP. 271.52.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 29 września 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego ul. Sasankowej w Tarnowie Podgórnym z budową kanalizacji deszczowej.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

Cena brutto - 1 143 900,00zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

1 143 900,00

100

2.

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

1 273 050,00

x

3.

KOSBRUK Mateusz Mikitow

Kopydłowo 5/1 62-270 Kłecko

1 284 179,67

98

4.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

1 147 649,59

99

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę: Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o. Ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie potwierdził niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznano za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 04/10/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-09-29 17:18:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-09-29 17:18:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-09-29 17:18:04)