logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 sierpnia 2018 r.

WOP.271.58.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej po zachodniej stronie ul. Wierzbowej w Wysogotowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

RDR Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

Wartość brutto: 183 391,22 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji

w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

TIT BRUK

Tomasz Knopik

ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

228 635,35

[48,13]

84

[40]

88,13

2.

RDR Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

183 391,22

[60]

84

[40]

100

3.

BUDROMEL Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Św. Wojciech 10/11

61-749 Poznań

213 644,32

[51,50]

84

[40]

91,50

 

Zamawiający informuje, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 3 września 2018r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-08-29 12:46:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-08-29 12:46:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-08-29 12:46:38)