logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 29 sierpnia 2013r.

ZP.271.50.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Kultury w Przeźmierowie

 

Informuję, że w dniu 29 sierpnia 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Kultury w Przeźmierowie.

 

W postępowaniu złożono 23 oferty. Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z cenami i przyznaną punktacją.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto

Punktacja

1.

 MILAG Usługi Budowlane Michał Łaga

Ul. Szewska 12/6B

81-166 Gdynia

 

88 560,00 zł

88

2.

BUD-MAX Łukasz Pawłowski

Ul. Dojazd 22

98-220 Zduńska Wola

 

95 126,97 zł

 

87

 

3.

Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Ul. Wrocławska 5

58-309 Wałbrzych

 

146 862,00 zł

 

 

81

 

4.

Firma Inżyniersko-Budowlana Pauch Czesław

Ul. Bliźniąt 17/3

61-244 Poznań

 

95 940,00 zł

 

86

 

5.

Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła

Ul. Klonowa 13

99-340 Krośniewice

 

77 777,00 zł

 

90

 

6.

Demiurg Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Płowiecka 11/2

60-277 Poznań

 

70 848,00 zł

91

7.

„Powiernictwo Kordek" Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek

Ul. Gdańska 47/31

84-230 Rumia

 

86 346,00 zł

 

89

8.

Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

Ul. Średnia 12

77-300 Człuchów

 

119 000,00 zł

83

9.

KOMPLET INWEST s.j. Tomasz Granpos, Elżbieta Prażanowska-Nieboj

Al. 11-go Listopada 91K

66-400 Gorzów Wlkp.

 

103 054,32 zł

84

10.

Kierowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych inż. Tomasz Wicher

Ul. Jagodowa 67; Kępa

64-500 Szamotuły

 

59 962,50 zł

 

Oferta odrzucona

11.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARO" Dariusz Czapla

Ul. Warskiego 5/9

66-400 Gorzów Wlkp.

 

44 895,00 zł

95

12.

 

BUDOWNICTWO FLOS mgr inż. Piotr Organista

Ul. Wenecka 2B/BM-1

62-080 Tarnowo Podgórne

 

36 285,00 zł

99

13.

 

BUDCONSULT Doradztwo Budowlane

Ul Chrobrego 29

64-720 Lubasz

 

55 350,00 zł

93

14.

 

MBJ CORPORATION Sp. z o.o.

Ul. Sabały 60

02-174 Warszawa

 

132 840,00 zł

82

15.

 

P.U.H. „REMIX"

Ul. Poznańska 13

62-004 Kicin

 

49 138,50 zł

94

16.

 

„PRO-BUD" Projektowanie , Nadzorowanie, Zarządzanie i Wykonawstwo Budowlane Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52

60-195 Poznań

 

39 483,00 zł

 

96

17.

 

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji Jacek Muller

Ul. Szafranowa 26/1

62-064 Plewiska

 

25 300,00 zł

100

18.

 

Zakład Obsługi Inwestycji „INBUD" s.c. Andrzej Cija, Jan Pawlęty

Os. Słowackiego 24

64-980 Trzcianka

 

38 130,00 zł

98

19.

 

DDG Sp z o.o. Sp. k.

Ul. Warszawska 100

21-500 Biała Podlaska

 

168 879,00 zł

Oferta odrzucona

20.

 

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5

62-050 Mosina

 

59 150,70 zł

92

21.

 

CONY Sp. z o.o.

Ul. Bonin 28/20

60-658 Poznań

 

38 500,00 zł

97

22.

 

Biuro Inżynierskie Krzysztof Janiszewski

Ul. K.Arciszewskiego 23/2

60-268 Poznań

 

63 250,00 zł

Oferta odrzucona

23.

 

„VITAL-BUD" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Tomaszewski

Ul. Polska 100

60-401 Poznań

 

96 432,00 zł

85

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

 

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji Jacek Muller

Ul. Szafranowa 26/1

62-064 Plewiska

Cena brutto: 25 300,00 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu:

Wykluczono  wykonawców:

Biuro Inżynierskie Krzysztof Janiszewski

Uzasadnienie: na podstawie art.26 ust.4 wezwano do złożenia wyjaśnień w zakresie dokumentów przedłożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie złożył wyjaśnień. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

DDG Sp z o.o. Sp. k.

Uzasadnienie: na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z pkt. 8c SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych inż. Tomasz Wicher

Uzasadnienie: na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w związku z powyższym nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Odrzucono oferty:

Nr 10 -  Kierowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych inż. Tomasz Wicher

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr 19 - DDG Sp z o.o. Sp. k.

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr 22 Biuro Inżynierskie Krzysztof Janiszewski

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 04.09.2013 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-08-30 11:10:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-08-30 11:10:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-08-30 11:10:03)