logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 28 maja 2012 r.

ZP. 271.12.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 28 maja 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór nad modernizacją kanalizacji deszczowej w rejonie os. Rubinowego w Baranowie - etap I (cz. III).

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo

Cena oferty: 2 829,00 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

  • 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 8 241,00 zł brutto, wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

  • 2. PUH REMIX ul. Poznańska 13, 62-004 Kicin

Cena oferty: 14 761,23 zł brutto, 99 pkt.

 

  • 3. HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo

Cena oferty: 2 829,00 zł brutto, 100 pkt.

Z postępowania wykluczono Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina, ponieważ wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ofertę  Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SABRE Tomasz Szabelski ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina odrzucono, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - podstawa prawna art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
04/06/2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-05-29 15:01:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-05-29 15:01:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-05-29 15:01:49)