logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 kwietnia 2014 r.

ZP. 271.24.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 28 kwietnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na zakup tuszy i tonerów oraz nośników danych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa

Cena oferty: 157 834,83zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

1.

PUI P'nP.-systemy Piotr Pisarczyk

Ul. Wiosenna 91, Barnowo, 62-081 Przeźmierowo

Biuro Handlowe: ul. Trybunalska 54, 60-325 Poznań

220 565,45

(po poprawieniu omyłki)

2.

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa

157 834,83

3.

TD-Biuro Tomasz Duszczak

Ul. Kubusia puchatka 11, 62-007 Biskupice

211 766,64

4.

Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy

Ul. Zakopiańska 190, 60-467 Poznań

198 850,41

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/04/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-04-29 10:23:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-04-29 10:23:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-04-29 10:23:00)