logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 28 kwietnia 2010 r.

BOP.3413-24/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż

oznakowania pionowego na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 28 kwietnia 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż oznakowania pionowego na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę:

 

Budowa i Utrzymanie Dróg Ewa Antczak

Baranowo ul. Pogodna 5

62-081   Przeźmierowo

w cenie 279.846,65 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Jako informację o odrzuconej ofercie załączam druk ZP-19.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 04 maja 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

 

Pobierz: druki

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-04-29 08:38:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-04-29 08:38:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-04-29 08:38:11)