logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 marca 2018 r.

WOP.271.60.2017

Nowy nr sprawy: WOP.271.5.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 28 marca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

część 1:

Konsorcjum firm:

Tenistal Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Leszka Białego 21, 80-353 Gdańsk

Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia

ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań

cena oferty:

Etap inwestycyjny: 884 000zł.

Etap eksploatacyjny: 200 000zł.

część 2:

Konsorcjum firm:

Tenistal Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Leszka Białego 21, 80-353 Gdańsk

Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia

ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań

cena oferty:

Etap inwestycyjny: 884 000zł.

Etap eksploatacyjny: 200 000zł.

 

Oferta w ramach wszystkich części otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny, podziału zadań i ryzyk oraz czasu wyznaczonego do użytku przez Gminę był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Część I

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Podział zadań i ryzyk:

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Czas wyznaczony do użytku przez Gminę

w godzinach

[pkt]

Łączna liczba punktów

 

1.

Konsorcjum firm:

Tenistal Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Leszka Białego 21, 80-353 Gdańsk

Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia

ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań

 

Etap inwestycyjny884 000zł.

Etap eksploatacyjny:

200 000zł.

[60]

36

[20]

 

 

30

[20]

 

 

100

 

Część II

 

1.

Konsorcjum firm:

Tenistal Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Leszka Białego 21, 80-353 Gdańsk

Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia

ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań

 

Etap inwestycyjny884 000zł.

Etap eksploatacyjny:

200 000zł.

[60]

36

[20]

 

 

30

[20]

 

 

100

 

               

 

Umowy o zamówienie publiczne na dwie części mogą zostać zawarte po dniu 03/04/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-03-29 08:34:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-03-29 08:34:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-03-29 08:34:46)