logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 29 lutego 2012 r.

BOP. 271.11.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na czyszczenie separatorów

oraz współpracujących z nimi osadników na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

          Informuję, że w dniu 28 lutego 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na czyszczenie separatorów oraz współpracujących z nimi osadników na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

EKOS Poznań Sp. z o.o.  ul. Krańcowa 15,  61-022   Poznań

        Cena oferty: 25.520,40 zł brutto

 

 

W postępowaniu wpłynęły 8 ofert

 • 1. EKO-SERVICE Sp. z o.o. Sp. K. ul. Szpitalna 80c 32-500 Chrzanów

Cena oferty: 56.916,00 zł brutto, liczba punktów - 97

 

 • 2. EKOLOGIA FAIR PLAY Plewko - Grzegorczyk ul. Mickiewicza 2 74-400 Dębno

Cena oferty: 313.650,00 zł brutto, liczba punktów - 93

 

 • 3. UNIMARK Sp. z o.o. ul. Niwy 38 34-100 Wadowice

Cena oferty: 62.240,40 zł brutto, liczba punktów - 94

 

 • 4. EKO-JAWOR Przemysław Tomczak ul. Dąbrowska 34A 43-600 Jaworzno

Cena oferty: 59.670,00 zł brutto, liczba punktów - 96

 

 • 5. AWAS - SERWIS Sp. z o.o. ul. Egejska 1/34 02-764 Warszawa

Cena oferty: 30.319,50 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 • 6. P.W. „WIGOR" Ryszard Dwulit ul. Dobrzyńska 42 85-189 Bydgoszcz

Cena oferty: 42.228,00 zł brutto, liczba punktów - 98

 

 • 7. EKOS Poznań Sp. z o.o. ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań

Cena oferty: 25.520,40 zł brutto liczba punktów - 100

 

 • 8. CZYŚCIOCH Konserwacja i Czyszczenia Zbiorników Po Produktach Płynnych Jerzy Ładniak

Ul. Tama Pomorzańska 13D  70-030 Szczecin

Cena oferty: 60.639,00 zł brutto liczba punktów - 95

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
29.02.2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-02-29 09:06:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-02-29 09:06:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-02-29 09:06:43)