logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 27 grudnia 2017 r.

WOP.271.58.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

                Informuję, że w dniu 27 grudnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dojazdu do posesji - ul. Łąkowej i Stolarskiej w Wysogotowie.

 

W ramach poszczególnych części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Część 1:

RDR Sp. z o.o.

Ul. Kasztanowa 7

62-044 Czerwonak

Cena brutto - 140 208,40zł.

Część 2:

RDR Sp. z o.o.

Ul. Kasztanowa 7

62-044 Czerwonak

Cena brutto - 138 749,57 zł.

 

Oferty otrzymały maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych części.  Bilans ceny i okresu gwarancji w ramach tych części był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 1

część 2

 

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

(okres gwarancji w m-ach)

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

Cena brutto oferty w zł [pkt]

(okres gwarancji w m-ach)

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

 

1.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

247 165,06

[34,04]

(84)

[40]

74,04

237 770,07

[35,01]

(84)

[40]

75,01

2.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

225 689,01

[37,27]

(84)

[40]

77,27

225 582,00

[36,90]

(84)

[40]

76,90

3.

Konsorcjum:

Yocam Sp. z o.o.

Ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

Budownictwo Drogowe VIGEN Sp. z o.o.

Ul. Al. Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

238 895,03

 [x]

(84)

[x]

x

240 463,46

[x]

(84)

[x]

x

4.

RDR Sp. z o.o.

Ul. Kasztanowa 7

62-044 Czerwonak

140 208,40

[60]

(84)

[40]

100

138 749,57

[60]

(84)

[40]

100

5.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

327 777,13

[25,67]

(84)

[40]

65,67

347 326,56

[x]

(84)

[x]

x

             

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono nw. firmy:

Konsorcjum:

Yocam Sp. z o.o. Ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo

Budownictwo Drogowe VIGEN Sp. z o.o. Ul. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa - oferta odrzucona w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K. ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c. ul. Michalin 25 64-320 Dobieżyn - oferta odrzucona w części 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie w pozycji nr 12 nie podano ceny jednostkowej i wartości tej pozycji.

 

Umowy o zamówienie publiczne na część 1 i 2 mogą zostać zawarte po dniu 02/01/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-12-28 08:59:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-12-28 08:59:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-12-28 08:59:12)