logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 27 grudnia 2012 r.

ZP. 271.77.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 27 grudnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów przebudowy dróg wraz z nadzorem autorskim.

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu nw. firmy:

część 1 i 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5 62-050 Mosina

część 1 - 8 474,70 zł. brutto

część 2 - 5 535,00 zł. brutto

 

 Oferty w ranach poszczególnych zadań otrzymały maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 1

Cena brutto oferty w zł

(uzyskane punkty)

Część 2

Cena brutto oferty w zł

(uzyskane punkty)

1.

eMwU Karolak

ul. Jana III Sobieskiego 9

63-400 Ostrów Wlkp.

11 685,00

(98)

6 642,00

(99)

2.

Pracownia Projektowa INFRA WB

Plac Jana Pawła II 17B

66-200Świebodzin

20 787,00

(96)

11 685,00

(96)

3.

VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka Spółka Jawna

Ul. Łagiewnicka 2

62-002 Złotniki

14 391,00

(x)

11 685,00

(x)

4.

Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlana Zespół Projektowy mgr inż. Waldemar Wojciechowski

Ul. Marii Konopnickiej 23

63-400 Ostrów Wlkp.

14 145,00

(97)

8 610,00

(97)

5.

P-M CAMINO Paulina Krzemień

Gąski 6A

88-140 Gniewkowo

10 860,90

(99)

7 416,90

(98)

6.

INSTAL-POZNAŃ PROJEKT Sp. z o.o.

Ul. J. Hallera 6-8

60-104 Poznań

23 862,00

(95)

14 981,40

(95)

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5

62-050 Mosina

8 474,70

(100)

5 535,00

(100)

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka Spółka Jawna Ul. Łagiewnicka 2 62-002 Złotniki na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Oferta została uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowy o zamówienie publiczne na poszczególne części mogą zostać zawarte po dniu 02 stycznia 2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-12-28 08:22:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-12-28 08:22:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-12-28 08:22:17)