logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 27 listopada 2012 r.

ZP. 271.62.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 27 listopada 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

                                                                                                         

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy ING Bank Śląski SA Centrum Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu ul. Piekary 7, 61-823 Poznań - cena (wartość odsetek) brutto - 1 356 523,33zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

•1.      ING Bank Śląski SA Centrum Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu ul. Piekary 7, 61-823 Poznań - cena (wartość odsetek) brutto - 1 356 523,33zł. - 100 pkt.

•2.      Bank Spółdzielczy Duszniki ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuły - cena (wartość odsetek) brutto - 1 451 233,35zł. - 99 pkt.

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 09.12.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-11-28 09:03:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-11-28 09:03:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-11-28 09:03:22)