logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 27 października 2016 r.

ZP. 271.56.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 27 października 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego.

 

W ramach poszczególnych części wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu nw. firm:

Część 1 - SUNTAR Sp. Z o.o.

Ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów

Wartość brutto: 40 129,98 zł.

 

Część 2 - HARDSOFT TELEKOM Jarosław Kaźmierczak

Ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań

Wartość brutto: 17 737,83 zł.

 

Część 3 - FHU INTERSELL Waldemar Płonka

Ul. Jesionowa 17A, 42-525 Dąbrowa Górnicza

 

Oferty otrzymały największą ilość punktów w ramach poszczególnych części. Bilans ceny, parametrów technicznych i okresu gwarancji (część 1 i 2) oraz ceny i terminu wykonania (część 3) był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 1

1. Cena brutto w zł [pkt.]

2. Pkt. za parametry techniczne  [..]

3. Gwarancja (m-ce) [pkt]

4. Łączna liczba pkt.

Część 2

1. Cena brutto w zł [pkt.]

2. Pkt. za parametry techniczne

3. Gwarancja (m-ce) [pkt]

4. Łączna liczba pkt.

Część 3

1. Cena brutto w zł [pkt.]

2. Termin wykonania [pkt.]

3. Łączna liczba pkt.

1.

FHU KRAWO Wojciech Chanulak

Ul. Grunwaldzka 8/8

75-241 Koszalin

40 270,15

(36)

16 849,51

(36)

8 250,00

1 tydzień

2.

RYNEK 13

Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp.j.

Pl. Gen. J. Bema 2/9

50-265 Wrocław

x

x

10 837,53

1 tydzień

3.

GTR-IT Consulting Juliusz Szwed

Ul. Górczewska 120A/14

01-460 Warszawa

1. 46 704,38 [51,55]

2. [0]

3. (36) [6]

4. 57,55

1. 17 213,26 [56,28]

2. [0]

3. (36) [9,73]

4. 66,01

11 178,51

1 tydzień

4.

FHU INTERSELL Waldemar Płonka

Ul. Jesionowa 17A

42-525 Dąbrowa Górnicza

1. 44 824,89 [53,72]

2. [30]

3. (36) [6]

4. 89,72

1. 19 121,58 [50,67]

2. [30]

3. (36) [9,73]

4. 90,40

1. 10 445,16 [60]

2. 1 tydzień [40]

3. 100

5.

SUNTAR Sp. Z o.o.

Ul. Boya Żeleńskiego 5B

33-100 Tarnów

1. 40 129,98 [60]

2. [30]

3. (60) [10]

4. 100

1. 16 147,44 [60]

2. [0]

3. (36) [9,73]

4. 69,73

10 756,35

1 tydzień

6.

SaleTech Sp. Z o.o.

Ul. Łokietka 10

59-700 Bolesławiec

38 428,58

(60)

x

X

7.

MPC Paweł Oleksiewicz

Ul. Podrzeczna 38

99-300 Kutno

35 786,85

(48)

x

X

8.

HARDSOFT TELEKOM

Jarosław Kaźmierczak

Ul. Namysłowska 17/19

60-166 Poznań

1. 45 325,50 [53,12]

2. [30]

3. (60) [10]

4. 93,12

1. 17 737,83 [54,62]

2. [30]

3. (36) [9,73]

4. 94,35

1. 10 688,70 [58,63]

2. 1 tydzień [40]

3. 98,63

9.

EWAM SYSTEM

Mariusz Rychlik

Ul. Złotowska 66

60-189 Poznań

1. 40 806,48 [59,01]

2. [30]

3. (37) [6,17]

4. 95,18

1. 18 464,76 [52,47]

2. [18]

3. (37) [10]

4. 80,47

1. 10 851,06 [57,76]

2. 1 tydzień [40]

3. 97,76

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmę i odrzucono jej ofertę:

RYNEK 13 Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp.j. Pl. Gen. J. Bema 2/9 50-265 Wrocław

Podstawa wykluczenia:

Wykonawca został wykluczony z postępowania w ramach wszystkich części na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie uzupełnił dokumentu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również nw. oferty:

1. FHU KRAWO Wojciech Chanulak Ul. Grunwaldzka 8/8 75-241 Koszalin

Powód odrzucenia:

Wykonawca odrzucony w ramach wszystkich części na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Część 1 - oferowany komputer nie spełnia minimalnych parametrów technicznych zawartych w SIWZ:

- pamięć RAM: minimalna wymagana typu DDR4; Wykonawca zaoferował typ DDR 3;

- Ekran (rozdzielczość): minimalna wymagana 1920x1080; Wykonawca zaoferował 1600x900;

- Wykonawca nie podał roku produkcji, co było wymagane w SIWZ.

Część 2 - Wykonawca nie podał roku produkcji oferowanego notebooka, co było wymagane w SIWZ

Część 3 - Wykonawca zaoferował oprogramowanie używane, natomiast Zamawiający wymagał dostawy fabrycznie nowego.

 

2.  GTR-IT Consulting Juliusz Szwed Ul. Górczewska 120A/14 01-460 Warszawa

Powód odrzucenia

Wykonawca odrzucony w ramach części nr 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował oprogramowanie w języku angielskim, natomiast Zamawiający wymagał oprogramowanie w języku polskim.

 

3.    SUNTAR Sp. Z o.o. Ul. Boya Żeleńskiego 5B 33-100 Tarnów

Powód odrzucenia

Wykonawca odrzucony w ramach części nr 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w opisie oferowanych parametrów technicznych nie wskazał parametrów oferowanego produktu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

 

4. SaleTech Sp. Z o.o. Ul. Łokietka 10 59-700 Bolesławiec

Powód odrzucenia

Wykonawca odrzucony w ramach części nr 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie podał w ofercie roku produkcji oferowanego sprzętu oraz nie podpisał się pod dokumentem, zawierającym opis oferowanych parametrów technicznych sprzętu, co było wymagane w SIWZ.

 

5.    MPC Paweł Oleksiewicz Ul. Podrzeczna 38 99-300 Kutno

Powód odrzucenia

Wykonawca odrzucony w ramach części nr 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie podał w ofercie oznaczenia producenta jednoznacznie identyfikującego oferowany sprzęt oraz roku produkcji oferowanego sprzętu, co było wymagane w SIWZ.

 

Umowy o zamówienie publiczne mogą zostać zawarte po dniu 02/11/2016 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-10-28 09:49:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-10-28 09:49:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-10-28 09:49:40)