logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 27 października 2014 r.

ZP. 271.63.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E

O   W Y B O R Z E    N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J    O F E R T Y

 

                Informuję, że w dniu 27 października 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego ulicy Poprzecznej w Sadach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

BUDROMEL s.c. Mateusz Cegłowski, Matylda Witkowiak

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002 Suchy Las

Cena brutto: 272 412,23 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

1.

 INFRAKOM Sp. zo.o.

Ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

318 654,91 zł

99

2.

 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

384 664,94 zł

98

3.

 BUDROMEL s.c. Mateusz Cegłowski, Matylda Witkowiak

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002 Suchy Las

272 412,23 zł

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 28/10/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-10-28 10:41:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-10-28 10:41:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-10-28 10:41:03)