logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 października 2013 r.

ZP. 271.73.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 25 października 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wydanie II tomu Gminy Tarnowo Podgórne - Zabór Pruski.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOOPgraf s.c.

Ul. Kościańska 48A, 60-112 Poznań

Cena brutto - 44 509,50 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.j.

Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

54 600,00

99

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

KOOPgraf s.c.

Ul. Kościańska 48A, 60-112 Poznań

 

44 509,50

100

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 28/10/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-10-28 08:55:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-10-28 08:55:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-10-28 08:55:06)