logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 27 lipca 2016 r.

ZP. 271.33.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 27 lipca 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji schodów zewnętrznych w Szkole w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

część 1:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46 64-100 Leszno

Wartość brutto - 221 181,31 zł

 

Część 2:

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BOG-MAR"

Ul. Warszawska 39/41 61-028 Poznań

Wartość brutto - 94 964,93 zł

Oferty otrzymały maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych części. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie na część 1, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

 

Część 1

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna

Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

 

221 181,31 zł

[97]

 

60

[3]

100

2.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych

„BOG-MAR"

Ul. Warszawska 39/41

61-028 Poznań

 

141 790,98 zł

[x]

 

84

[x]

x

 

Część 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna

Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

 

134 292,80 zł

[68,59]

 

60

[2,14]

70,73

2.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BOG-MAR"

Ul. Warszawska 39/41

61-028 Poznań

 

94 964,93 zł

[97]

 

84

[3]

100

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania w części 1 odrzucono ofertę Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych „BOG-MAR" Ul. Warszawska 39/41 61-028 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w kosztorysie ofertowym w części 1 nie wycenił dodatkowych pozycji:

  • „Czyszczenie do II stopnia i dwukrotne gruntowanie i malowanie farbą 45m2 powierzchni stalowych"
  • „Obłożenie ścian cokolikiem wysokości 10cm"
  • „Wycięcie i rozebranie posadzki w płytek pod wycieraczkami, wykucie posadzki cementowej oraz ułożenie płytek pod wycieraczami dwa miejsca o wymiarach 140x100cm"

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne na część 2 może zostać zawarta po dniu 28/07/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-07-28 09:22:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-07-28 09:22:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-07-28 09:22:03)