logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 28 lipca 2011 r.

BOP. 271.49.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora

nadzoru nad przebudową ul. Czereśniowej w Przeźmierowie

 

 

 

         Informuje, że w dniu 27 lipca 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową ul. Czereśniowej w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing  ul. Budowlanych 10/4   62-081   Baranowo

Cena oferty: 2.950,00 zł brutto.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

  • 1. HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing ul. Budowlanych 10/4 62-081 Baranowo

Cena oferty: 2.950,00 zł brutto, liczba punktów 100

 

  • 2. PUH REMIX, Kicin ul. Poznańska 13, 62-004 Czerwonak

Cena oferty: 6.766,23 zł brutto, liczba punktów 97

 

  • 3. VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka Sp. Jawna ul. Łagiewnicka 2, 62-002 Złotniki

Cena oferty: 3.687,54 zł brutto, liczba punktów 99

 

  • 4. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk,

ul. Grzybowa ¾ , 62-030  Luboń

Cena oferty: 3.936,00 zł brutto liczba punktów 98

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
28.07.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-07-28 12:41:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-07-28 12:41:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-07-28 12:42:25)