logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 27 czerwca 2018 r.

WOP.271.44.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 27 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu części działek stanowiących otoczenie świetlicy w Sadach – etap II.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

GARDENAE s.c.

E. Gutowska, M. Antowski

Ul. Sienkiewicza 6/17

60-817 Poznań

Cena brutto – 297 242,16 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

GARDENAE s.c.

E. Gutowska, M. Antowski

Ul. Sienkiewicza 6/17

60-817 Poznań

297 242,16

[60]

60

[40]

100

2.

Zakład Architektury Zieleni

OGRODY BUGAŁA Piotr Bugała

Ul. Topolowa 6

63-140 Dolsk

311 288,79

[57,29]

60

[40]

97,29

 

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 3/07/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-06-28 12:41:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-06-28 12:41:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-06-28 12:44:14)