logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 27 czerwca 2018 r.

WOP.271.40.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 27 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni ul. Bocianiej w Ceradzu Kościelnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

Wartość brutto: 466 888,32 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

466 888,32

[60]

84

[40]

100

2.

Tar-Drog Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25, 64-320 Dobieżyn

486 585,24

[57,57]

84

[40]

97,57

 

Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy nastąpi po dniu 3 lipca 2018r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-06-28 12:32:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-06-28 12:32:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-06-28 12:32:04)